Vi är en tysk-svenska rekryteringstjänst

VD Thomas Zwentzien
Thomas Zwentzien VD

Vi är specialiserade på rekrytering av chefer och nyckelpersoner för den tyska marknaden.

Mer än 20 år erfarenhet i sökning och urval av rätta kandidater, där av 7 år i Sverige, göra Norr-Consult

till rätt partner för din rekrytering.

Vi har ett omfattande nätverk i Tyskland och vi är medvetna om kulturella skillnader och nyanser
mellan de två länderna, som måste beaktas vid val av medarbetare.

Vid bearbetning av gränsöverskridande uppdrag, hjälper vi våra kunder och kandidater med rådgivning
om landspecifika regler i Tyskland och Sverige.

Vårt kontor ligger mellan Bremen och Hamburg i norra Tyskland.
Våra partner har kontor i Stockholm och Växjö.

Vi är medlem i den Tysk-Svenska Handelskammaren.

 

"Sedan 1995 har jag arbetat i personal ansvariga positioner och jag tycker att detta område

är det mest spännande. Sammanförande av kunder och kandidater, se hur ett lyckat samarbete

utvecklar sig, det är min motivation." T. Zwentzien